Wypał powierzonych prac

W pracowni istnieje możliwość wypalenia powierzonych prac.

Cennik

  • wypał biskwitu (850 st. C ) jedna półka 100 zł ; cały piec 300 zł
  • wypał szkliw (1050 st. C ) jedna półka 150 zł ; cały piec 450 zł.
  • kamionka (1240 st.C ) jedna półka 200 zł; cały piec. 600 zł

Wypalenie mniejszej ilości prac ( wynajęcie części pieca ) cena szacunkowa, proporcjonalnie do objętości, którą przedmioty zajmują w piecu ( półce ).

Prace wypalane są wówczas jako dopełnienie pieca.

Komora pieca to 3  półki o średnicy 43 cm,  wysokość pieca – 43  cm.

Przedmioty przeznaczone do wypalenia muszą być całkowicie suche.