ZAJĘCIA Z CERAMIKI DLA DZIECI

Uczestnicząc w naszych zajęciach dzieci rozwijają swoje zdolności artystyczne , uczą się kreatywności, wytrwałości, wyrabiają poczucie estetyki, rozwijają wyobraźnię przestrzenną a także usprawniają się manualnie.Praca z gliną sprzyja wyciszeniu i koncentracji na wykonywanym zadaniu.Dzieci zawsze realizują projekty dostosowane do ich możliwości i umiejętności.Wykonane i wypalone prace dzieci zabierają do domu.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupę kompletuję we wrześniu ale dołączyć do nas można także w trakcie roku 🙂